SpStinet - vwpChiTiet

 

Ra mắt hệ thống Điện toán hợp nhất đầu tiên


Hệ thống Điện toán Hợp nhất là giải pháp đầu tiên trong một dòng sản phẩm mới hoàn thiện cho danh mục giải pháp trung tâm dữ liệu của Cisco, trong đó hợp nhất các tài nguyên điện toán, mạng, truy cập lưu trữ, và ảo hóa vào trong cùng một hệ thống.
Dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp, Hệ thống Điện toán Hợp nhất là một mô hình điện toán mới trong đó sử dụng quản lý tích hợp và kết hợp chuyển mạch hợp nhất “kết nối một lần” cùng với một nền tảng điện toán quy chuẩn của ngành công nghiệp để tối ưu hóa ảo hóa, hạ thấp chi phí tổng thể của trung tâm dữ liệu, đồng thời hỗ trợ việc cung cấp nguồn tài nguyên năng động nhằm nâng cao tính linh hoạt trong kinh doanh.
Cisco cũng đã thiết lập một hệ sinh thái mở tốt nhất của các đối tác nhằm nhằm kích thích sự đổi mới, nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ, và đẩy nhanh sự thích ứng với thị trường của Điện toán Hợp nhất. Hệ sinh thái này bao gồm các đối tác công nghệ, tư vấn kinh doanh, các đối tác tích hợp hệ thống và phân phối như BMC Software, EMC, Emulex, Intel, Microsoft, NetApp, Novell, Oracle, QLogic, Red Hat, VMware, Accenture, CSC, Trung Dịch vụ tư vấn Tata (TCS), Wipro...
LV (theo An ninh thủ đô)