SpStinet - vwpChiTiet

 

Ra mắt cuộc thi “Biến đổi khí hậu – Hành động của em”

Ngày 18/11/2013, Cuộc thi “Biến đổi khí hậu – Hành động của em” đã ra mắt tại Hà Nội. Cuộc thi là một hoạt động của dự án “Đưa giáo dục về biến đổi khí hậu vào các trường trung học cơ sở trên toàn Việt Nam” trong năm 2013-2014 được thực hiện bởi Hội đồng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn).

Cuộc thi được triển khai tới tháng 11/2014, hướng tới mục đích nâng cao nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu và khuyến khích các hành động cũng như các sáng kiến của các em để giải quyết vấn đề. Hai hình thức của cuộc thi là bài viết và vẽ tranh. Cuộc thi sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh trình bày những ý tưởng tốt nhất để khắc phục các tác động của biến đổi khí hậu. Tất cả các bài dự thi phải chỉ ra được các vấn đề của biến đổi khí hậu và thể hiện được các ý tưởng sáng tạo để giảm nhẹ tác động của chúng.
 

 
Tiến sĩ Lê Trọng Hùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2011, khẳng định tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam. Qua cuộc thi này, các thông điệp về môi trường sẽ được truyền tải rộng rãi, nằm trong tinh thần chung của Chiến lược Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án “Đưa giáo dục về biến đổi khí hậu vào các trường trung học cơ sở trên toàn Việt Nam” sẽ được triển khai trên toàn quốc, tập trung vào các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa và Nghệ An. Dự án được xây dựng dựa trên thành công thu được từ năm 2012 khi triển khai thí điểm tại 239 trường ở Hòa Bình.
Lam Vân

Các tin khác: