SpStinet - vwpChiTiet

 

Ra mắt Cổng điện tử KH&CN châu Á

Ngày 7/6/2010, Cơ quan KH&CN Nhật Bản (JST) đã chính thức khai trương Cổng điện tử KH&CN châu Á (ASTP).

Cổng điện tử này sẽ thông qua mạng Internet để quảng bá tới châu Á và các khu vực khác trên thế giới những thông tin liên quan tới KH&CN từ 16 nước Đông Á, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và sáu nước đối tác đối thoại của ASEAN là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Với sự hợp tác của 16 nước thành viên, cổng điện tử ASTP sẽ cung cấp thông tin về cơ hội nghiên cứu như: Quỹ nghiên cứu, các vị trí nghiên cứu và phát triển (R&D), các hội nghị và sự kiện liên quan tới KH&CN ở châu Á, các bài viết và bài bình luận liên quan.

Cổng thông tin điện tử này cũng sẽ cho phép các nhà nghiên cứu thu thập thông tin về các hoạt động KH&CN trong khu vực. JST hy vọng ASTP sẽ thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu chung quốc tế và trao đổi nhân sự trên khắp khu vực Đông Á.

JST cho biết, dự án xây dựng ASTP được thực hiện theo sáng kiến về ngoại giao KH&CN do Chính phủ Nhật Bản đề xuất tại Hội nghị lần thứ 2 của Ủy ban Hợp tác ASEAN - Nhật Bản về KH&CN ở Lào tháng 5 vừa qua.

ASTP do Văn phòng Nội các Nhật Bản lập kế hoạch và JST điều hành.

 

TH(tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả