SpStinet - vwpChiTiet

 

Bảo quản cà chua bằng công nghệ bọc màng bán thấm

Đề tài do các tác giả Đặng Thị Thanh Quyên, Cao Văn Hùng (Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch) thực hiện nghiên cứu bảo quản cà chua bằng công nghệ bọc màng bán thấm.

Nghiên cứu tiến hành với cà chua được thu hoạch tại huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương, lựa chọn những quả có tỷ lệ màu hồng xuất hiện trên bề mặt vỏ quả khoảng 20% để bảo quản. Xác định chất lượng cà chua nguyên liệu ban đầu với độ cứng 4,1kg/cm2, hàm lượng đường tổng 1,74%, axit tổng số 0,59%, chất khô hòa tan 4,6Brix, hàm lượng vitamin C 41,5kg/mg%. Xác định nồng độ chế phẩm BQE-625 phù hợp để bảo quản cà chua, tiến hành lau sạch bề mặt quả, dùng khăn khô thấm và xoa đều chế phẩm lên bề mặt quả với các nồng độ là 90%, 92%, 94%, 96%, 98%...
Kết quả nghiên cứu đơn yếu tố cho thấy, cà chua được bọc màng BQE-625 ở nồng độ 92% và thời gian nhúng 30 giây có tổng số tổn thất thấp nhất 7,2% (<10%) so với các mẫu còn lại sau 35 ngày bảo quản. Kết quả nghiên cứu đa yếu tố cho thấy, nồng độ chế phẩm BQE-625 tối ưu cho bảo quản cà chua là 91,2% và thời gian nhúng chế phẩm là 31,4 giây cho kết quả tỷ lệ tổn thất thấp nhất (6,18%) sau 35 ngày bảo quản ở nhiệt độ thường (27-30 độ C).
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả