SpStinet - vwpChiTiet

 

Quỹ VBCF: Gần 12 triệu USD cho các dự án kinh doanh sáng tạo

Trong giai đoạn 2013-2015, Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) sẽ hỗ trợ thực hiện các mô hình kinh doanh sáng tạo ở Việt Nam với tổng kinh phí 7 triệu bảng Anh (tương đương 11,7 triệu USD), thuộc ba lĩnh vực: nông nghiệp, tăng trưởng xanh và dịch vụ cơ bản và hạ tầng.
 
 
VBCF hướng đến các dự án kinh doanh sáng tạo và có sự tham gia của người có thu nhập thấp


Mục tiêu của VBCF là phát triển các mô hình sáng tạo đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp tư nhân, đồng thời mang lại lợi ích phát triển cho bộ phận dân cư có thu nhập thấp như tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện tiếp cận và sử dụng hàng hóa và dịch vụ cơ bản.

Quỹ VBCF hỗ trợ các mô hình kinh doanh mang đầy đủ ba yếu tố như sáng tạo, có sự tham gia của người có thu nhập thấp, và bền vững về thương mại. Đến nay, đã có một số dự án đã được lựa chọn để hỗ trợ như: dự án giới thiệu công nghệ sản xuất phân sinh học trong canh tác và chế biến ngô; nuôi trồng sò điệp bền vững; xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và có thể tạo ra lợi nhuận, tăng khả năng tiếp cận với nước sạch cho các hộ gia đình có thu nhập thấp...

Cụ thể, VBCF sẽ hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn kinh doanh, và tài trợ không hoàn lại lên tới 49% tổng số vốn đầu tư cho các dự án được lựa chọn thông qua kêu gọi đề xuất công khai và cạnh tranh, với vốn tài trợ từ 100.000 USD đến 800.000 USD cho một dự án.

Quỹ VBCF thành lập tháng 11/2012 dựa trên thành công của Quỹ Thách thức Việt Nam (2009-2012), được Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID) tài trợ và do Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) trực tiếp quản lý.
 
Nguồn: Tạp chí Tia Sáng

Các tin khác: