SpStinet - vwpChiTiet

 

Quy trình thiết kế theo khả năng trong tiêu chuẩn thiết kế các công trình chịu động đất TCXDVN 375:2006

Đề tài do PGS.TS Nguyễn Lê Ninh (Trường ĐH Xây dựng) và ThS. Lê Trung Phong (Tổng Cty Xây dựng số 1) thực hiện nghiên cứu về quy trình thiết kế theo khả năng trong tiêu chuẩn thiết kế các công trình chịu động đất TCXDVN 375:2006.

Theo đó, việc thực hiện thiết kế theo khả năng sẽ đảm bảo cho các khớp dẻo sẽ xuất hiện tại các vị trí dự kiến, theo thứ tự định trước và theo cách thức mong muốn trên hệ kết cấu, do đó nó còn có tên gọi thiết kế kiểm soát dạng phá hoại. Thiết kế theo khả năng sẽ tạo ra một sự kết hợp giữa các cấu kiện có khả năng chịu lực cao với các cấu kiện có khả năng biến dạng dẻo lớn nhằm tối ưu hóa phản ứng của hệ kết cấu. Cách thức thiết kế này hoàn toàn đối nghịch với cách thức thiết kế truyền thống, còn được gọi là thiết kế trực tiếp, theo đó các bộ phận riêng lẻ của hệ kết cấu được thiết kế để có khả năng chịu lực cao. Thiết kế theo khả năng không phải là một kỹ thuật tính toán mà là một công cụ thiết kế mạnh. Nó cho phép người thiết kế có thể điều khiển được hệ kết cấu và làm cho nó không còn nhạy cảm trước các tác động chưa lường hết của động đất. Cách thức thiết kế này rất phù hợp với quan niệm thiết kế mới trong bối cảnh con người chưa kiểm soát được tác động của động đất.
 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 8/2009)  

Các tin khác: