SpStinet - vwpChiTiet

 

Quy trình sản xuất thức ăn dạng viên cho cá từ nguyên liệu cá tươi

Hỏi: Xin cho biết quy trình sản xuất thức ăn dạng viên cho cá từ nguyên liệu cá tươi? (Hải Yến, Tp. HCM)
Đáp: Việt Nam có nguồn thủy hải sản phong phú. Nguồn cá tạp như cá trích, cá đù, cá mối, cá dìa, cá chỉ vàng, … rất dồi dào và có hàm lượng protein khá cao, nên việc sử dụng bột cá được sản xuất từ các nguồn cá tạp và các phế phẩm từ cá làm thức ăn trong chăn nuôi rất phổ biến.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả