SpStinet - vwpChiTiet

 

Quy hoạch xây dựng 3 trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học (CNSH) đến năm 2025. Theo đó, sẽ đầu tư và phát triển 3 trung tâm CNSH cấp quốc gia tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; đội ngũ nhân lực đủ khả năng giải quyết các nhiệm vụ mang tầm chiến lược quốc gia, từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu công nghệ tạo các sản phẩm chất lượng cao cho sản xuất quy mô pilot (sản xuất thử nghiệm) và quy mô công nghiệp.

Tùy theo quy mô, cơ cấu tổ chức, giai đoạn phát triển, mỗi trung tâm có trung bình từ 200 - 500 cán bộ KH&CN làm việc. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, sẽ đầu tư nâng cấp Viện CNSH thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển thành Trung tâm CNSH Quốc gia miền Bắc; đầu tư bổ sung cho Trung tâm CNSH TP.HCM phát triển thành Trung tâm CNSH Quốc gia miền Nam; đầu tư ban đầu phát triển cơ sở hạ tầng cho Trung tâm CNSH Quốc gia miền Trung. Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư các dự án mở rộng Trung tâm CNSH Quốc gia miền Bắc và đầu tư nâng cấp Trung tâm CNSH Quốc gia miền Trung.

Cũng theo quy hoạch, sẽ hình thành và phát triển đồng bộ 10 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. Cùng với đó, tiếp tục củng cố, phát triển và tăng cường đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, các viện, các trung tâm, phòng thí nghiệm trong mạng lưới từ trung ương đến địa phương; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho 20 phòng thí nghiệm CNSH của các viện, trường thuộc các bộ, ngành, địa phương; có ít nhất 15 phòng thí nghiệm đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN và thế giới. Xây dựng 100% phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen được chứng nhận đủ điều kiện an toàn sinh học, 100% số phòng thí nghiệm có chức năng kiểm định, giám định đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Quy hoạch cũng đề cập đến việc xây dựng mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm CNSH thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành trên cơ sở quy hoạch tổ chức KH&CN công lập và phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực; xây dựng mạng lưới các tổ chức nghiên cứu triển khai, các phòng thí nghiệm về CNSH trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
Nguồn: khoahocphothong.com.vn

Các tin khác: