SpStinet - vwpChiTiet

 

Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTT tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, cả nước sẽ có 19 khu CNTT tập trung đặt tại Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thừa Thiên – Huế, Cần Thơ. Trong đó, Đà Nẵng dẫn đầu về số lượng khu CNTT tập trung đề xuất với tổng số sáu khu.

Định hướng của dự thảo là Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu tư cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu CNTT tập trung, tổ chức hệ thống giao thông vận chuyển hành khách công cộng đến khu CNTT tập trung khi có các dự án đầu tư cụ thể của các doanh nghiệp sẽ hoạt động trong khu.

Ngoài 19 khu CNTT tập trung nêu trên, còn sáu khu CNTT tập trung khác được các địa phương đề xuất đưa vào dự thảo Quy hoạch nhưng không được chấp thuận, gồm: Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của Hà Nội, Khu công viên phần mềm và nội dung số Quyết Thắng ở Thái Nguyên, Khu Đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Đà Lạt ở Lâm Đồng, Trung tâm công nghiệp phần mềm tỉnh Quảng Nam, Khu CNTT tập trung tỉnh Quảng Ngãi,… Hầu hết đều chung lý do là chưa có văn bản chính thức của địa phương phê duyệt chủ trương dự án.

Dự kiến cuối tháng 5/2014, Viện Chiến lược TT&TT sẽ hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, trình Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt tờ trình Thủ tướng.

Nguồn: Truyền thông KH&CN

Các tin khác: