SpStinet - vwpChiTiet

 

Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP.HCM


 

Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP. HCM (HSIF) được Hội LHTN Việt Nam TP. HCM khởi xướng và sáng lập cùng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. HCM và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với qui mô nguồn vốn phấn đấu đạt trong giai đoạn 2016-2020 là 100 tỷ đồng.


HSIF là quỹ đầu tư đầu tiên của TP. HCM thực hiện các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp tại TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung tạo ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống; giúp các DN khởi nghiệp phát triển được các dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp vào sự phát triển của TP. HCM–Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ.
 

Nguồn vốn của HSIF
 

Vốn điều lệ của HSIF được hình thành từ vốn góp của các DN, ngân hàng, nhà đầu tư cá nhân; tài trợ, nhận ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…, dự kiến trong giai đoạn 1 (2016-2020) là 100 tỷ đồng. Trong đó, qui mô HSIF tại tháng 5/2016 (thời điểm ra mắt) là 30 tỷ đồng, từ sự đóng góp của các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank). Việc thu hút các nguồn vốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục được thực hiện để đảm đảo số vốn đạt 100 tỷ tại thời điểm cuối năm 2020.


Đối tượng và điều kiện tiếp nhận vốn đầu tư
 

   – Đối tượng đầu tư của HSIF là các DN có đăng ký kinh doanh và hoạt động DN tại TP.HCM, đồng thời phải có ít nhất 01 nhà sáng lập có tuổi đời dưới 35 tuổi.
 

   – HSIF có cơ chế ưu tiên đầu tư cho các dự án tốt, đã từng vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Hội LHTN Thành phố quản lý và điều hành.


Các lĩnh vực ưu tiên đầu tư
 

HSIF ưu tiên đầu tư vào các DN khởi nghiệp và không giới hạn các lĩnh vực ngành nghề sẽ tham gia đầu tư. Quyết định đầu tư tùy thuộc vào đánh giá của Hội đồng quản lý quỹ về tiềm năng phát triển của các DN.
 

Tuy nhiên, HSIF sẽ xem xét và khuyến khích các DN có định hướng công nghệ: ứng dụng trên di động, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp… có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới.
 

HSIF cũng dành cơ chế ưu tiên cho các DN thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố; DN ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao… do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP. HCM khởi xướng.


Thời gian đầu tư và giới hạn đầu tư
 

Thời gian đầu tư cho một dự án trung bình từ 03–05 năm. Tùy theo đặc điểm về lĩnh vực, qui mô dự án, Hội đồng quản lý quỹ sẽ quyết định thời gian đầu tư và thoái vốn cụ thể.
 

Về nguyên tắc, HSIF không giới hạn về hạn mức đầu tư mà chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn của HSIF cũng như cơ sở thẩm định của Hội đồng quản lý quỹ.


Điều hành HSIF
 

Đơn vị đại diện, điều hành, trực tiếp tổ chức hoạt động tìm kiếm, phối hợp thẩm định, đánh giá và tạo cầu nối cho các mô hình, dự án khởi nghiệp trên địa bàn TP. HCM là Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC).


Bên cạnh đó, BSSC sẽ giữ nhiệm vụ giám sát hoạt động và đại diện phần vốn đầu tư của HSIF tại các DN, tìm kiếm chuyên gia, tổ chức các hoạt động tư vấn, cố vấn, đào tạo chuyên biệt dành cho DN khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nối như hội thảo, diễn đàn, sàn giao dịch để tạo cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm đầu tư cho các DN.


TUẤN KIỆT, STINFO số 7/2016

Tải bài này về tại đây.