SpStinet - vwpChiTiet

 

Quercitrin – flavon glycosid chiết tách từ cây Ban tròn (Hyperricum patulum Thunb.ex Murray) có tác dụng bảo vệ gan

Đề tài do các tác giả Bùi Thị Bằng, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Mỹ Tiên, Lương Kim Bích, Hồ Việt Anh (Viện Dược liệu) thực hiện nhằm nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của quercitrin và một số chế phẩm chiết xuất từ cây Ban tròn.

Nghiên cứu tiến hành với quercitrin và các chế phẩm cao n-hexan, cao cồn (80%), hỗn hợp flavonoid chiết tách từ lá cây Ban tròn thu hái tại Sapa (Lào Cai) năm 2006; thử tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây tổn thương gan ở chuột nhắt trắng (chủng Swiss albino) 5-6 tuần tuổi bằng carbon tetraclorid, gồm các lô chứng sinh học, chứng bệnh lý, thử thuốc, thử thuốc tham chiếu.
Kết quả cho thấy, quercitrin chiết tách từ lá cây  Ban tròn có tác dụng bảo vệ gan. Với liều thử 0,020 g/kg quercitrin đã làm giảm có ý nghĩa thống kê 54,20% nồng độ bilirubin và giảm 59,67% hoạt tính enzym CPT ở chuột nhắt trắng bị gây tăng bởi CCl4. Cao cồn, cao ethyl acetat và hỗn hợp flavonoid chiết tách từ lá Ban tròn đều có tác dụng giảm hoạt tính enzym GPT có ý nghĩa thống kê 42,26%, 26,98% và 36,79% tương ứng.
LV (nguồn: Tạp Chí Dược học số 378, 10/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả