SpStinet - vwpChiTiet

 

Quạt không cánh

Tháng 10/2009, James Dyson - người Anh đã cho ra mắt sáng chế quạt không cánh có tên Dyson Air Multiplier. Loại quạt độc đáo này nhanh chóng được chế tạo và bán trên toàn thế giới và có mặt trong danh sách các sản phẩm cải tiến tốt nhất của tạp chí Times năm 2009.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả