SpStinet - vwpChiTiet

 

Bao gói cho biết khi nào thực phẩm bị hỏng

Các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Strathclyde ở Glasgow đang phát triển một loại bao gói có khả năng cảnh báo cho người tiêu dùng biết khi nào thực phẩm bị hỏng. 
Nhóm nghiên cứu cho biết, dự án nhằm cải thiện độ an toàn thực phẩm và cắt giảm chất thải thực phẩm không cần thiết bằng cách phát triển một dạng chỉ số mới, được tạo ra bằng “plastic thông minh”, có khả năng tạo ra một chỉ số cảnh báo bằng cách đổi màu, về khi thực phẩm sắp bị mất độ tươi do nó bị bao gói hỏng hoặc vỡ, quá hạn hoặc bị giữ lạnh kém. Chỉ số này được sử dụng như là một phần của một hình thức đóng gói thực phẩm được gọi là bao gói điều biến khí có khả năng giữ thực phẩm trong một môi trường lý tưởng, kéo dài được thời hạn sử dụng của nó. Các chỉ số thể hiện mức độ tươi mới thường dưới hình thức các nhãn được chèn vào một bao gói nhưng với chi phí đáng kể. Nhóm nghiên cứu cho biết, họ nỗ lực tạo ra một dạng chỉ số mới như là một phần tích hợp của bao gói và với giá thành rẻ hơn. 
Bằng cách tạo ra một dấu hiệu rõ ràng và chính xác cho thấy thực phẩm bắt đầu hỏng, loại plastic thông minh đang được phát triển tại Strathclyde có thể giải quyết được nguy cơ nhầm lẫn về sự khác nhau giữa thời hạn “sử dụng trước” và thời hạn “bán”. Nhóm nghiên cứu cho biết thêm, chúng cũng có thể góp phần chỉ ra nhu cầu giữ lạnh thực phẩm đối với những thực phẩm đã được bao gói.

QN (Theo Tạp chí KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả