SpStinet - vwpChiTiet

 

Quảng Trị: Nghiên cứu, xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Đề tài tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng tiêu thụ, nguồn lực thực hiện và tiềm năng tiết kiệm năng lượng tiêu thụ tại Quảng Trị; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 


Hình minh họa.
 
Cụ thể, xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ba đối tượng tiêu thụ điện năng trong điểm của tỉnh đó là: doanh nghiêp sản xuất, toà nhà và hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh (với tiêu chí tỷ trọng tiêu thụ năng lượng của từng đối tượng). Đề tài đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quản lý, thay thế sử dụng thiết bị cho các đối tượng, tính toán suất tiêu hao năng lượng cho các đối tượng, giới thiệu một số nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới...
 
Hội đồng đánh giá đây là đề tài có tính khả thi, có khả năng ứng dụng thực tiễn giảm chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 10/2012)

Các tin khác: