SpStinet - vwpChiTiet

 

Quảng Trị: Nghiên cứu, khảo cổ học khu di tích căn cứ Tân Sở

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Quảng Trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, khảo cổ học khu di tích căn cứ Tân Sở (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)”. Đề tài do ông Nguyễn Công Phán làm chủ nhiệm, UBND huyện Cam Lộ là đơn vị chủ trì phối hợp với Bảo tàng Quảng Trị và Khoa Lịch sử - Đại học khoa học Huế thực hiện.
 

Hình minh họa.

Thành Tân Sở và phong trào Cần Vương có vị trí rất quan trọng trong lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, những nghiên cứu về thành Tân Sở còn nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ. Đề tài “Nghiên cứu, khảo cổ học khu di tích căn cứ Tân Sở” đóng góp thêm một góc nhìn mới về diện mạo, quy mô, cấu trúc, cách thức, kỹ thuật xây dựng... thành Tân Sở.

Đề tài đã thực hiện các nghiên cứu khảo cổ học để làm sáng tỏ diện mạo thành Tân Sở, xác định và định vị trên thực địa về sơ đồ kiến trúc “Kinh đô kháng chiến của phong trào Cần Vương” và những công trình liên quan; tham sát thăm dò kiến trúc thành nội; khai quật các dấu tích góc Đông Bắc thành ngoại và khu vực Miếu Đông.

Trên cơ sở mô phỏng và định vị của nhóm Nghiên cứu khảo cổ, sơ đồ thành Tân Sở đã được phục dựng trên thực địa, được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Cam Lộ đo đạc và cắm mốc phục vụ cho việc tôn tạo di tích về sau.

Hội đồng đánh giá đây là đề tài có ý nghĩa thiết thực, góp phần nghiên cứu lịch sử tỉnh nhà. Kết quả của đề tài là cơ sở phục vụ cho việc xây dựng đề án quy hoạch, đầu tư, tôn tạo khu di tích thành Tân Sở, giúp cho việc bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị di tích, góp phần vào việc giáo dục truyền thống và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 11/2012)

Các tin khác: