SpStinet - vwpChiTiet

 

Quảng Trị: Nghiên cứu ương cá chình con từ cỡ 1.000 con/kg lên chình giống 20-50 con/kg

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Quảng Trị đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ương cá chình con từ cỡ 1000 con/kg lên chình giống 20-50con/kg tại Quảng Trị” do ông Phạm Văn Hoà làm chủ nhiệm đề tài, đơn vị chủ trì Trung tâm giống thuỷ sản.

Đề tài có mục tiêu là xây dựng mô hình nghiên cứu ương nuôi cá chình giống cỡ 1.000 con/kg lên cỡ 20-50 con/kg phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu tại địa bàn tỉnh Quảng Trị; hoàn thiện quy trình, đưa ra sản xuất đại trà cung ứng cho nhu cầu của nhân dân trong ngoài tỉnh; phát triển nghề nuôi cá chình trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho bà con nông dân, ngư dân.

Đề tài tiến hành nghiên cứu giống cá chình Anguilla giai đoạn từ 1.000 con/kg đến giai đoạn 20-50 con/kg. Địa điểm lựa chọn để thực hiện đề tài là Trại sản xuất giống thuỷ sản mặn, lợ Cửa Tùng.

Kết quả đạt được của đề tài này là đã lập bảng số liệu các chỉ tiêu theo dõi (yếu tố môi trường, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá chình giống), báo cáo kết quả theo dõi mô hình thử nghiệm thức ăn, mô hình ương cá chình giống, quy trình công nghệ ương cá chình giống phù hợp với điều kiện khí hậu tỉnh Quảng Trị nhằm chủ động cung ứng giống cá chình trên địa bàn tỉnh. Hội đồng KH&CN đánh giá đề tài này sẽ mở ra một hướng đi mới tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
 
LV (nguồn: TC KH&CN Việt Nam online, 5/2013)

Các tin khác: