SpStinet - vwpChiTiet

 

Quảng Trị: Hội thảo về đề tài thị trường công nghệ trên mạng

Vừa qua, nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng thị trường công nghệ trên mạng” đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia về giai đoạn 1 thực hiện, nhằm hoàn thiện đề tài, tạo tiền đề thực hiện tiếp giai đoạn 2 trong năm 2011.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo của chủ nhiệm đề tài về mục tiêu tổng quát, quá trình thực hiện và các kết quả đạt được trong năm 2010. Đề tài nhằm mục tiêu thiết lập các mối quan hệ cung - cầu trong lĩnh vực KH&CN của tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, tạo lập mối quan hệ giữa thị trường công nghệ của tỉnh với thị trường cả nước thông qua việc chia sẻ dữ liệu dùng chung phục vụ Techmart tại Quảng Trị trong thời gian tới với tên miền chính thức www.techmartquangtri.com.vn.
Dự kiến, khi đề tài hoàn thiện sẽ hình thành được cơ sở dữ liệu phục vụ Techmart, đồng thời sẽ là phương tiện thuận lợi để quảng bá, giao dịch, chia sẻ thông tin thông qua mạng Internet. Thị trường này sẽ góp phần giảm bớt các chi phí không cần thiết như thời gian, không gian,…cho các doanh nghiệp.
Hội thảo lần này đã tiếp thu được rất nhiều ý kiến đóng góp có giá trị để hoàn thiện đề tài, đồng thời cũng là một cơ hội tốt để các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển và khai thác thị trường trực tuyến.

QA (Nguồn: Sở KH&CN Quảng Trị)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả