SpStinet - vwpChiTiet

 

Quảng Ninh: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp enzyme vào cải tiến quy trình sản xuất nước mắm

Sở KH&CN Quảng Ninh vừa nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp enzyme vào cải tiến quy  trình sản xuất nước mắm" do ThS. Phạm Khánh Phương là chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Đào tạo cán bộ tỉnh Quảng Ninh chủ trì thực hiện.
 
 

Sản xuất nước mắm tại Quảng Ninh

Trong thời gian thực hiện, đề tài đã sản xuất được 1.208 lít nước mắm thành phẩm đạt mức chất lượng TCVN5107 và 432 lít nước mắm đặc biệt với độ đạm tổng số trên 40 g/l.  Các sản phẩm đều đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Đặc biệt, việc ứng dụng thành công phương pháp enzyme   trong sản xuất nước mắm đã rút ngắn thời gian sản xuất nước mắm từ 18-24 tháng theo phương pháp truyền thống xuống còn  6-10 tháng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất nước mắm.

Với kết quả nghiên cứu đạt được và khả năng ứng dụng tốt vào sản xuất đại trà, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc.
 
Nguồn: Sở KH&CN Quảng Ninh

Các tin khác: