SpStinet - vwpChiTiet

 

Quán triệt triển khai Chiến lược KH-CN giai đoạn 2011 – 2020

Trong hai ngày 8 - 9/3/2013, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 và Hội nghị Giám đốc các Sở KH&CN địa phương.
 
Đến năm 2020, đào tạo khoảng 10.000 kỹ sư đủ năng lực tham gia quản lý, điều hành dây chuyền sx CNC

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt và triển khai Chiến lược Phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 và tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong xã hội phấn đấu nâng cao năng lực KH&CN phục vụ phát triển đất nước.

Một số nội dung dự kiến sẽ được trao đổi, thảo luận tại hội nghị như: Đổi mới cơ chế chính sách tài chính thúc đẩy phát triển KH&CN; phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trở thành tổ chức hàng đầu quốc gia và tiên tiến ở khu vực ASEAN về KH&CN; phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam trở thành tổ chức hàng đầu quốc gia và ASEAN về khoa học xã hội và nhân văn; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện “Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020”; giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu tại trường đại học; nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN;…

Đây sẽ là diễn đàn để các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp trao đổi ý kiến, phối hợp chương trình hành động triển khai và lồng ghép nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chiến lược vào chiến lược, kế hoạch, quy hoạch của Bộ, ngành, địa phương và đơn vị mình.
 
Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 418/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu đến năm 2020, KH&CN Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại; phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, đáp ứng yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN trong một số lĩnh vực KH&CN.

Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 cũng đề ra định hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KH&CN.
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác: