SpStinet - vwpChiTiet

 

Quản lý với SCADA

Trong  hội thảo “Công nghệ tiến bộ trong công nghiệp Dược và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ”, ông Trần Tựu, Tổng Giám đốc Công ty Savipharm – đơn vị chủ trì hội thảo này có nói vui như sau: “Khi chúng tôi bắt đầu áp dụng SCADA, anh em nhân viên đều bảo rằng phải “căng da” đối với chương trình này. Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống SCADA thành công sẽ làm cho sản phẩm có chất lượng “trăm cái như một”.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả