SpStinet - vwpChiTiet

 

Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Thanh Hà cho sản phẩm vải thiều của tỉnh Hải Dương

Sở KH&CN Hải Dương vừa tiến hành hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở dự án "Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Thanh Hà cho sản phẩm vải thiều của tỉnh Hải Dương". Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp trong năm 2010 (đợt 2) do ThS. Phạm Văn Bình - Phó giám đốc Sở KH&CN làm chủ nhiệm, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học là đơn vị chủ trì thực hiện trong hai năm 2010-2011.

Sau hai năm thực hiện, Ban chủ nhiệm dự án đã hoàn thành các mục tiêu cũng như nội dung của dự án đề ra. Dự án đã tiến hành điều tra, khảo sát, tạo cơ sở khoa học để hoàn thiện bộ hồ sơ tổng hợp về các hộ gia đình trồng, sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu thụ sản phẩm vải thiều Thanh Hà. Xây dựng hoàn thiện chuyên trang cập nhật thông tin về vải thiều Thanh Hà, được tích hợp trên website của Sở KH&CN Hải Dương. Đánh giá hiện trạng, kiện toàn tổ chức hoạt động của Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh Hà. Đến nay, Hiệp hội đã có gần 400 hội viên tại 9 xã của huyện Thanh Hà. Mô hình tổ chức quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý được xây dựng và vận hành tại 4 xã của huyện Thanh Hà với hơn 200 hộ dân tham gia. Ban chủ nhiệm Dự án đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ quản lý cho ban chấp hành và thành viên của Hiệp hội sản xuất và tiêu thụ vải thiều Thanh Hà; tổ chức 10 lớp tập huấn phổ biến hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác cây vải thiều mang chỉ dẫn địa lý Thanh Hà và các văn bản liên quan đến chỉ dẫn địa lý. Xây dựng và hoàn thiện xong hệ thống văn bản, công cụ quản lý và hệ thống phương tiện nhận diện, quảng bá sản phẩm để chuẩn hóa và thống nhất áp dụng trong Hiệp hội.

Dự án cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá sản phẩm thông qua biển quảng bá sản phẩm, thiết kế hệ thống nhận diện gồm tem, nhãn, mác, thùng các-ton, băng dính, túi giấy có logo của Hiệp hội, tờ rơi quảng bá sản phẩm vải thiều Thanh Hà và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, Dự án cũng thực hiện duy trì hệ thống mã số, mã vạch đã được cấp năm 2007 cho sản phẩm vải thiều Thanh Hà, góp phần vào việc quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý, truy nguyên nguồn gốc và xuất xứ của vải thiều.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 6/2012)

Các tin khác: