SpStinet - vwpChiTiet

 

Poly (-imino-carbonate)- ảnh hưởng của các thành phần tham gia phản ứng đến tính chất cơ lý của vật liệu

Đề tài do tác giả Phạm Thế Trinh và Mai Văn Tiến (Viện hóa học công nghiệp Việt Nam) thực hiện nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ lệ phần mol của các thành phần tham gia phản ứng với tính chất cơ lý của Polyme PIC tạo thành.

Nhóm tác giả tiến hành thí nghiệm với BPA dạng bột mịn, màu trắng, hàm lượng tinh khiết 99,8%; N-phenyl-imino phosgene (PIP) tinh khiết 98,9% và N-methyl pyrolidone, methylenchloride và menthanol, octanoat – thiếc…
Qua các phép đo được thực hiện trên máy đo đa năng Housfiled (Anh) cho thấy, nhiệt độ cao làm tăng độ chuyển hóa Polyme đồng thời làm tăng độ liên kết mạch dẫn đến làm tăng độ bền kéo. Nhiệt độ phản ứng tại 1450C cho kết quả tốt nhất. Với sự tăng lên của tỷ lệ mol BPA/mol PIP, độ bền nén của vật liệu PIP, độ bền nén của vật liệu PIC tăng theo. Tại nhiệt độ tổng hợp ở 1600C, độ bền nén đạt giá trị cao nhất 125MPa ứng với tỷ lệ mol là 0,3.
Các phép đo cũng cho thấy, tỷ lệ mol BPA/mol PIP tăng lên, độ bền va đập tăng theo. Sau đó, độ bền va đập giảm dần trong cả 3 nhiệt độ phản ứng (1600C, 1450C, 1300C). Nguyên nhân là do một phần polymer đồng thể xuất hiện khi phản ứng ở những tỷ lệ mol BPA cao. Việc xuất hiện polymer đồng thể trong PIC làm độ va đập giảm đi nhanh chóng.
BH (Theo HH&ƯD, số 11/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả