SpStinet - vwpChiTiet

 

Pin làm từ... virus sinh học

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa trình diễn cách biến đổi virus để làm cực cathode và anode của pin Lithium-Ion.

Giáo sư Angela Belcher, trưởng dự án, cho biết nhóm nghiên cứu đã xử lý hai gen của virus M13 để trang bị chuỗi axit amin cho virus nhiễm khuẩn làm nhiệm vụ hút ống nano (bọc bằng một lớp carbon) ở một đầu, còn đầu kia virus được gắn thêm các axit amin kết tinh phôtphat sắt không định hình.
Khi kết hợp các ống nano với phôtphat sắt, họ đã tạo ra một chất có khả năng dẫn điện cao được dùng trong cathode. Năng lượng của pin được truyền đi trong một thời gian rất ngắn khi hạt electron di chuyển trên các mạng lưới ống nano và đi qua các điện cực.
Cách đây 3 năm, Belcher từng nghiên cứu kỹ thuật biến đổi virus này để làm cực anode. Virus đó được bọc bằng lớp ôxít côban và vàng để hình thành một dây dẫn nano.
Trong nhiều thử nghiệm, các nhà khoa học nhận thấy pin làm bằng virus có thể sạc lại 100 lần mà không bị mất điện dung. Sự kết hợp các ống carbon làm tăng tính dẫn điện của pin mà không gia tăng nhiều trọng lượng.
Nhóm này đang lập kế hoạch biến đổi virus để làm ra các chất có điện áp và điện dung cao hơn như phôtphat mănggan hay phôtphat niken. Khi công nghệ hoàn thành, họ có thể đưa vào sản xuất hàng loạt.

BH (Theo Tuổi trẻ)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả