SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương tiện giao thông hiện đại

Metro - tàu điện ngầm là thuật ngữ phổ biến để chỉ hệ thống vận tải cao tốc hoạt động trong lòng đất, còn được gọi  với nhiều tên khác như subway, underground, tube, MRT (Mass Rapid Transit )...

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả