SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp xử lý nước biển nhiễm dầu

Hỏi: Tôi sống ở vùng ven biển, nước ngọt rất khan hiếm, thỉnh thoảng nước biển bị nhiễm dầu bởi các sự cố. Xin cho tôi hỏi có phương pháp nào xử lý nước biển/ nước biển nhiễm dầu thành các sản phẩm có ích? (Hùng Long - Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Đáp: Sáng chế US4576627 của tác giả William B. Hughes đăng ký ở Mỹ, giới thiệu công nghệ khai thác nguồn nước biển, đặc biệt là nước biển nhiễm dầu. Điều thú vị của công nghệ này là sản phẩm chính được tạo ra là phân bón NPK và sản phẩm phụ là muối và nước ngọt, rất phù hợp ứng dụng tại Việt Nam, một nước nông nghiệp lại có bờ biển dài 3.444km, với nguồn nước biển rất phong phú.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả