SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp xử lý dầu ăn phế thải để có thể dùng trong thực phẩm

Hỏi: Xin cho biết phương pháp xử lý dầu ăn phế thải để có thể dùng trong thực phẩm? (Hoàng Hà – Tp.HCM)
Đáp: Xử lý dầu ăn phế thải thường là đốt cháy và chỉ một phần được sử dụng lại làm nguyên liệu cho xà phòng hoặc sơn. Hiện nay, có nhiều cách để tái chế dầu ăn phế thải có thể sử dụng lại như một loại dầu ăn mới. Nhưng để có được loại dầu chất lượng cao thì chi phí xử lý cũng rất cao, nên thực tế chưa được tiến hành.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả