SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp xây dựng sơ đồ nối điện tối ưu với sự hỗ trợ của vi tính

Đề tài do tác giả Trần Quang Khánh thực hiện nghiên cứu phương pháp xây dựng sơ đồ nối điện tối ưu dựa trên sự phân tích kinh tế - kỹ thuật kết hợp với sự tối ưu hóa trên phương diện hình học.

Sơ đồ nối điện có ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật của cả mạng điện vì vậy việc lựa chọn sơ đồ nối điện hợp lý có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc quy hoạch và thiết kế cung cấp điện. Các phương pháp xây dựng sơ đồ nối điện tối ưu thông thường đòi hỏi nhiều thông tin và thuật toán phức tạp vì thế làm tăng khối lượng tính toán và sai số của bài toán.
Phương pháp xác định sơ đồ nối điện tối ưu từng bước dựa trên cơ sở phân tích chi phí qui đổi từ gốc nối đến các điểm tải, cho phép lần lượt nối các điểm tải với nguồn điện ứng với chi phí thấp nhất mà không qua nhiều bước trung gian. Do đó, khối lượng tính toán được giảm đến mức tối đa.
Với sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình Visusl Basic, bài toán xây dựng sơ đồ nối điện tối ưu được giải đơn giản, có độ chính xác cao. Điều này cho phép áp dụng một cách thuận tiện vào quá trình quy hoạch và thiết kế mạng điện.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả