SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp tính toán cọc đất gia cố xi măng để xử lý nền đắp trên đất yếu

Đề tài do ThS Nguyễn Việt Hùng (Ban QLDA1, Bộ GTVT) thực hiện nhằm tính toán để lựa chọn công nghệ thi công phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Ở nước ta, để xử lý nền đắp trên đất yếu trong các công trình xây dựng cầu đường thường có các giải pháp như: làm chặt đất bằng thiết bị thoát nước thẳng đứng hay vải địa kỹ thuật. Tuy nhiên, khi sử dụng các phương pháp này trong thực tế lại chưa hiệu quả.
Tác giả đã đưa ra các phương pháp tính toán sức chịu tải của nền đất yếu được xử lý bằng cọc đất xi măng trong các công trình xây dựng như: phương pháp tính toán theo quan điểm cột làm việc như cọc; theo quan điểm nền tương đương; theo quan điểm hỗn hợp; theo quy phạm Trung Quốc.
Theo kinh nghiệm của các chuyên gia Trung Quốc, Nhật Bản, công nghệ cọc đất gia cố xi măng được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả nâng cao sức chịu tải của nền đất yếu trong các công trình xây dựng, đặc biệt ở nền đường đắp cao trên đất yếu khi xây dựng cao tốc. Với các công trình ở Việt Nam gần đây đã sử dụng cọc đất gia cố xi măng cho thấy có hiệu quả tốt và độ tin cậy cao.

BH (Theo tạp chí Cầu đường, số 7/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả