SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp sản xuất gỗ nhân tạo

Hỏi: Xin cho biết phương pháp để sản xuất gỗ nhân tạo và sản phẩm gỗ nhân tạo giống với gỗ tự nhiên. (Ái Duyên – Bình Dương).
Đáp: Nhu cầu về gỗ tự nhiên, đặc biệt là gỗ cứng đẹp và quý hiếm của rừng nhiệt đới đã dẫn đến nạn phá rừng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường toàn cầu, và  gỗ nhân tạo đã được các nhà khoa học nghiên cứu phát triển để làm nguồn nguyên liệu thay thế.
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả