SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp nghiên cứu ổn định tổng thể của dàn

Đề tài do ThS. Đoàn Văn Duẩn (Trường ĐH Dân lập Hải Phòng) thực hiện phương pháp nghiên cứu ổn định tổng thể của dàn bằng cách sử dụng thuật toán chuyển vị cưỡng bức.

Theo đó, đối với bài toán tuyến tính thì trạng thái mất ổn định là phiếm định, lực tới hạn là hàm tuyến tính đối với chuyển vị. Đối với bài toán phi tuyến thì trạng thái mất ổn định cũng là trạng thái phiếm định. Tùy theo trạng thái nội lực ban đầu của dàn mà ta có quan hệ giữa lực tới hạn và chuyển vị khác nhau. Điều đặc biệt là ở đây có trường hợp gối di động dịch về bên trái. Đây là phương pháp hoàn chỉnh để nghiên cứu bài toán ổn định của dàn trong cả hai trường hợp dàn tuyến tính và phi tuyến hình học. Việc nghiên cứu tính toán ổn định của dàn phi tuyến là một đóng góp khoa học trong lĩnh vực cơ học công trình.
 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 3/2009)

Các tin khác: