SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp mới có thể loại bỏ hơn 90 % lượng chì trong nước

TS. Lê Thị Xuân Thùy, TS. Lê Phước Cường, Trường đại học bách khoa Đà Nẵng đã nghiên cứu cải tiến kỹ thuật tuyển nổi sử dụng acid gamma-poly glutamic (PGA) để tách loại than hoạt tính (ACP) và ion chì trong nước.
 
Trước tiên PGA được thêm vào như là tác nhân tuyển nổi (vừa là chất keo tụ vừa là chất tạo bọt). Không khí được sục vào nước sẽ tạo ra bọt khí phủ PGA mang các hạt than hoạt tính lên trên bề mặt. Các điều kiện tối ưu để tách than hoạt tính trong nước bao gồm PGA với 0,5 % khối lượng, tốc độ sục khí 4 L min-1, thời gian tuyển nổi 30 phút, than hoạt tính 0,1% trọng lượng và pH ban đầu là 7.0.

Ngoài ra, hàm lượng chì (Pb) trong nước có thể giảm xuống do sự hấp phụ của chúng vào than hoạt tính và phương pháp tuyển nổi để loại bỏ Pb - ACP ra khỏi dung dịch. Sự kết hợp của than hoạt tính và acid gamma -poly glutamic trong quá trình tuyển nổi là một phương pháp mới. Phương pháp này có thể được sử dụng để loại bỏ hơn 90 % lượng chì trong nước.
 
Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: