SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp luận xây dựng mô hình chẩn đoán hệ thống dẫn động thủy lực khí nén

Đề tài do TS. Nguyễn Văn Dũng, ThS. Vũ Quốc Bảo (Học viện Kỹ thuật Quân sự) thực hiện.

Chẩn đoán kỹ thuật là ngành khoa học nghiên cứu các hình thái xuất hiện hư hỏng sắp xảy ra mà không phải tháo rời các cụm và tổng thành thông qua sự thay đổi của các thông số chẩn đoán. Các thông số đó được xác định trên cơ sở mô hình chẩn đoán.
Nhóm tác giả đã khảo sát các mô hình: mô hình giải thích, mô hình cấu trúc chức năng, mô hình logic, mô hình quan hệ nhân quả và xây dựng mô hình chẩn đoán cho hệ thống phanh xe KAM AZ 5320. Kết quả, mô hình chẩn đoán hệ thống phanh xe KAMAZ 5320 là một Graf định hướng gồm 94 phân tử, quan hệ giữa các thông số được thể hiện qua các cạnh của Graf. Mô hình đã được kiểm tra bằng thuật toán hợp lý, khẳng định tính đúng đắn và chuẩn xác của một mô hình chẩn đoán. Qua đó cho thấy, đối với các hệ thống dẫn động thủy lực (khí nén) phức tạp, khi thiếu các thông số kết cấu, không tồn tại các quan hệ giải tích chính xác hoặc mối liên hệ thực nghiệm giữa các thông số đặc trưng thì việc áp dụng mô hình quan hệ nhân quả trong nghiên cứu chẩn đoán TTKT của chúng lá hợp lý hơn cả.
LV (nguồn: TC Cơ khí VN, 7/2009)

Các tin khác: