SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp luận quy hoạch môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất cho các vùng đô thị công nghiệp

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thế Tiến, Phùng Chí Sĩ thuộc Phân viện Nhiệt đới Môi trường Quân sự và Đinh Xuân Thắng thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM nhằm tìm ra những hướng đi mới cho quy hoạch các vùng đô thị công nghiệp.

Vùng đô thị công nghiệp (VĐTCN) đóng vai trò hạt nhân phát triển của một vùng rộng lớn vì vậy các tác giả tập trung nghiên cứu và đề xuất nội dung quy hoạch môi trường (QHMT) với quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) cho các vùng đô thị bao gồm: thu thập thông tin; đánh giá hiện trạng môi trường dưới tác động của hiện trạng sử dụng đất đô thị công nghiệp; dự báo diễn biến môi trường; đề xuất các giải pháp và chỉ tiêu QHMT gắn với việc sử dụng  đất nhằm bảo đảm tính bền vững của việc khai thác và sử dụng đất phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH.

Trên cơ sở những phương pháp luận đề xuất, nhóm nghiên cứu đã triển khai áp dụng thử nghiệm lập QHMT gắn với QHSDĐ cho VĐTCN của TP. Đà Nẵng. Kết quả đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường cho thấy, chất lượng môi trường tại vùng nghiên cứu đang bị xuống cấp do tác động của quá trình sử dụng đất đai không có các giải pháp bảo vệ môi trường thích hợp. Xuất phát từ những kết quả trên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp QHMT với những chỉ tiêu cụ thể cho VĐTCN Đà Nẵng.

BH (Theo Tạp chí Tạp Xây dựng, số 1/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả