SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp đánh giá hiệu quả của chất chống thấm thẩm thấu kết tinh sử dụng trong xây dựng công trình ngầm

Đề tài do TS. Trần Văn Miền (Khoa Kỹ thuật xây dựng, ĐH Bách khoa TP.HCM) thực hiện nhằm nghiên cứu, giới thiệu các phương pháp để đánh giá được đặc trưng nổi bật là chống thấm ngược và thẩm thấu kết tinh khi sử dụng chất chống thấm thẩm thấu kết tinh gốc Lithium silicate trong xây dựng công trình ngầm.

Theo đó, chất chống thấm dạng thẩm thấu kế tinh là một sản phẩm thích hợp sử dụng cho các hạng mục công trình ngầm. Với tính năng thấm sâu vào bên trong bê tông, phản ứng với sản phẩm thủy hóa của xi măng tạo thành tinh thể không tan, có cường độ, bịt kín các lỗ rỗng mao quản, ngăn nước thấm qua bê tông. Phương pháp thí nghiệm truyền thống để đánh giá khả năng chống thấm của vữa hoặc bê tông được thực hiện theo 14TCN 80-2001.

Đối với bê tông hoặc vữa xi măng được xử lý chống thấm bằng chất chống thấm thẩm thấu kết tinh Lithium silicate, ngoài phương pháp thực hiện theo 14TCN 80-2001, phương pháp thí nghiệm đánh giá khả năng chống thấm của vật liệu nên thực hiện theo ASTM E514 và phương pháp chụp kính hiển vi điện tư quét (SEM).
LV (nguồn: Tạp chí Xây dựng, 6/2013)

Các tin khác: