SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp biến đổi laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử.

Đề tài do tác giả Trần Vĩnh Quý (Khoa Hóa, đại học Sư phạm Hà Nội), Nguyễn Đình Độ (Khoa Hóa học Đại cương, Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội) thực hiện nhằm áp dụng các các kết quả của phương pháp biến đổi Laplace và phép gần đúng điểm yên ngựa vào tính hằng số tốc độ của phản ứng đồng hóa 1,1 – dicloxiclopropan.

Để tính các đại lượng động học của hệ phản ứng đồng phân hóa 1,1 – dicloxiclopropan, đề tài tiến hành qua 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, quá trình hoạt hóa phân tử chất phản ứng A bởi tác nhân M, sản phẩm thu được là phân tử hoạt hóa Å. Giai đoạn 2 là giải quá trình hoạt hóa phân tử Å khi va chạm với phân tử tác nhân M, hằng số tốc độ k2 của quá trình này được đặt trực tiếp bằng số va chạm Z hay λZ (λ là hiệu suất va chạm). Giai đoạn 3, chuyển hóa phân tử hoạt hóa Å thành sản phẩm.
Để tính hằng số tốc độ của phản ứng đơn phân tử số trạng thái lượng tử dao động, đề tài dùng phương pháp biến đối Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa. Kết quả cho thấy, hằng số tốc độ của phản ứng đồng phân hóa 1,1 – dicloxiclopropan thành 2,3 diclopropen. Với những kết quả thu được, biểu diễn trên đồ thị là đường cong trơn và biến đổi đồng đều.
BH (theo Tạp chí Hóa học, số 2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả