SpStinet - vwpChiTiet

 

Phú Yên: Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá lăng đuôi đỏ

Vừa qua, Hội đồng KH&CN Phú Yên đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài hỗ trợ cấp Tỉnh “Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá lăng đuôi đỏ (Mystus wyckioides) tại Phú Yên” do cử nhân Lưu Quốc Thắng - Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản Phú Yên làm chủ nhiệm đề tài và Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản Phú Yên là cơ quan chủ trì.
 

Hình minh họa.

Mục tiêu của đề tài là tiếp nhận và ứng dụng thành thạo có hiệu quả công nghệ sản xuất giống cá lăng đuôi đỏ tại Phú Yên; chủ động sản xuất và cung cấp giống cá lăng đuôi đỏ cho các cơ sở, hộ nuôi cá trong tỉnh. Về lâu dài, đề tài nhắm đến việc phổ biến, chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá lăng đuôi đỏ cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt trong tỉnh; phát triển nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá lăng đuôi đỏ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được các mục tiêu và nội dung trong thuyết minh đề tài được phê duyệt.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 2/2013)

Các tin khác: