SpStinet - vwpChiTiet

 

Phú Yên: Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Phú Yên đã tổ chức xét duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi điện tử giáo dục phổ thông tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015-2020” do TS Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng kho ngân hàng đề thi, kiểm tra, đáp án điện tử giáo dục phổ thông theo chương trình, nội dung sách giáo khoa, chuẩn kiến thức và kỹ năng của từng môn học từ cấp Trung học cơ sở đến cấp Trung học phổ thông.

Ngân hàng đề thi được sử dụng để tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo từng môn học, từng khối lớp, từng cấp học; qua các kỳ thi giữa kỳ, cuối năm học, thi tốt nghiệp THCS, kiểm tra năng lực tốt nghiệp THPT, chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia, tốt nghiệp THPT...; theo phương án 3 chung: chung đề, chung kết quả, chung ngày thi. Qua đó có thể đánh giá kết quả thi một cách trung thực, khách quan, đúng chuẩn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Đề tài đã được Hội đồng KH&CN Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh phê duyệt cho triển khai trong năm 2014.
Nguồn: Sở KH&CN Phú Yên

Các tin khác: