SpStinet - vwpChiTiet

 

Phú Yên: Bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển nguồn lợi tôm hùm giống tại vùng biển Xuân Đài và An Chấn

Hội đồng KH&CN tỉnh Phú Yên đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Bảo vệ, khai thác hợp lý và phát triển nguồn lợi tôm hùm giống tại vùng biển Xuân Đài và An Chấn tỉnh Phú Yên” do TS. Thái Ngọc Chiến - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III - Nha Trang làm chủ nhiệm đề tài.

Hình minh họa.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, đề tài đã đánh giá được hiện trạng khai thác tôm hùm giống tại Phú Yên; năng suất và sản lượng khai thác; xây dựng mô hình bảo vệ và khai thác hợp lý tôm hùm giống có sự tham gia của cộng đồng.

Đề tài đã xây dựng mô hình khai thác và bảo vệ 2013 nguồn lợi tôm hùm giống có sự tham gia của cộng đồng với diện tích 6 ha tại khu vực Hòn Chùa, xã An Chấn. Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng; Phân chia nguồn lợi và tài nguyên và phục hồi nguồn lợi. Đề tài cũng đề xuất 08 nhóm giải pháp bảo vệ và phát triển nguồn lợi tôm hùm giống, trong đó cần chú ý về kích thước khai thác, mùa vụ khai thác, các vùng có tôm hùm phân bố tập trung, loại ngư cụ khai thác và kỹ thuật khai thác.

Hội đồng nghiệm thu đã đề nghị UBND Tỉnh cho phép tiếp tục duy trì mô hình bảo vệ nguồn lợi tôm hùm cho cộng đồng sau khi đề tài kết thúc để đảm bảo mô hình phát triển bền vững.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 11/2012)

Các tin khác: