SpStinet - vwpChiTiet

 

Phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam được thể hiện ở nhiều biến thể khác nhau và vẫn đang diễn ra ngày càng tinh vi hơn khiến cho việc xử lý hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan có trách nhiệm. Bên cạnh đó, việc phối hợp tích cực của các chủ sở hữu quyền SHTT sẽ giúp cho tiến độ xử lý nhanh hơn và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả