SpStinet - vwpChiTiet

 

Phong trào sáng tạo kỹ thuật: “sân chơi” hướng đến thị trường công nghệ

Những năm gần đây, phong trào sáng tạo kỹ thuật (STKT) TP.HCM với nhiều hội thi như: Hội thi STKT, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi, Giải thưởng Sáng chế… đã tạo ra một sân chơi đa dạng, kích thích hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến đổi mới trên địa bàn thành phố. Không dừng lại như những cuộc chơi, có thể nói các hội thi STKT là sự khởi đầu, là môi trường để phát triển thị trường công nghệ.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả