SpStinet - vwpChiTiet

 

Phòng chống thiên tai bằng vệ tinh

Bộ Thông tin và truyền thông cho biết bộ đã giao Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) nghiên cứu và xây dựng dự án mạng thông tin vệ tinh chuyên dùng phục vụ việc chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai thống nhất trên phạm vi cả nước. Trước ngày 30-6, VNPT phải hoàn thành mạng thông tin này.

VNPT cũng sẽ chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương xây dựng đề án nghiên cứu, sử dụng mạng thông tin vệ tinh Vinasat-1 để thu thập và truyền dữ liệu về khí tượng thủy văn, thời tiết phục vụ dự báo thiên tai kịp thời và hiệu quả.

Công ty Thông tin điện tử hàng hải nâng cao chất lượng hệ thống các đài thông tin duyên hải để nhận tin, phát trực tiếp tin thời tiết, bão, lũ và thường trực phục vụ ngư dân...
TX(theo tuoitre.com.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả