SpStinet - vwpChiTiet

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 23/8/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) để kiểm điểm tình hình hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN 2011- 2015 cho các Bộ, ngành, địa phương và công tác chuẩn bị cho Hội nghị về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
 

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, thực hiện Quyết định số 1244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 5 năm 2011- 2015, Bộ KH&CN đã chủ động xây dựng Khung kế hoạch ngành KH&CN và hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch KH&CN giai đoạn 2011- 2015. Việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN về cơ bản đã được Bộ KH&CN hoàn thành nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Về vấn đề đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, vấn đề này đã được đặt ra từ khi Luật KH&CN được ban hành và đã được Bộ KH&CN xây dựng thành Đề án đổi mới quản lý KH&CN và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2004. Trong 7 năm qua, Bộ đã thực hiện Đề án một cách quyết liệt, tương đối đồng bộ và đã có những kết quả nhất định trên cả 6 nội dung: hoàn thiện cơ chế xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN; đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động của các tổ chức KH&CN; đổi mới cơ chế, chính sách đầu tư tài chính cho hoạt động KH&CN; đổi mới cơ chế quản lý nhân lực KH&CN; phát triển thị trường công nghệ; hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN.
Hội nghị về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN sắp tới sẽ là dịp để đánh giá lại tình hình thực hiện Đề án và tiếp tục quá trình đổi mới quản lý trong giai đoạn mới. Từ đó, đề xuất một số cơ chế đột phá trong quản lý, tổ chức và hoạt động KH&CN.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ sớm cập nhật thông tin về nhiệm vụ khoa học 5 năm tới, trước ngày 30/8 phải có thông báo và chuyển đến các bộ, các địa phương bản kế hoạch cụ thể. Bộ KH&CN cần lên danh mục các mã ngành cụ thể để các bộ ngành, địa phương xác định mục tiêu, chọn lựa và đặt hàng.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ chế phục vụ các chiến lược đưa Việt Nam thành nước mạnh trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế,…, chỉ rõ phương thức đưa KH&CN vào các Đề án như thế nào để phát huy tối đa hiệu quả.
Theo Phó Thủ tướng, với các đề tài nghiên cứu khoa học, cần có cơ chế để nuôi dưỡng các đề tài và cần phải chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu. Cơ chế tài chính cho các các đề tài, chương trình cần đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu. Hoạt động triển khai các đề tài, nhiệm vụ, chương trình phải gắn kết được nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng thực tế. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra cần làm rõ trách nhiệm hoạt động KH&CN của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng chỉ số hiệu quả nghiên cứu khoa học, đóng góp của KH&CN với các ngành, lĩnh vực để các bộ ngành, địa phương có thể đánh giá tình hình hoạt động KH&CN thời gian qua; nên giao nhiệm vụ theo kế hoạch nhiều năm;…
Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho rằng, các nhà khoa học ở nước ta vẫn là những người chịu thiệt thòi vì thiếu cơ chế trọng dụng, khuyến khích, tạo nguồn thu cũng như khen thưởng chính đáng. Bên cạnh đó, còn nhiều khó khăn, rào cản trong đổi mới cơ chế hoạt động của tổ chức KH&CN, vướng mắc trong cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN,… Bộ KH&CN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và sẽ tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của Phó Thủ tướng, khắc phục những bất cập nói trên và sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh kịp thời.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả