SpStinet - vwpChiTiet

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác làm việc với Đại học quốc gia Hà Nội

Tiếp tục chương trình khảo sát, đánh giá tình hình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN), ngày 17/8/2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).
 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo ĐHQGHN cho biết, ĐHQGHN có 37 đơn vị thành viên. Hiện tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ chiếm 36%, giảng viên có học hàm GS, PGS là 18%. Mục tiêu của ĐHQGHN được xác định tới năm 2020 là “Phấn đấu trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực châu Á, trong đó có một số lĩnh vực và nhiều ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế”.
Trong 5 năm 2006- 2010, ĐHQGHN đã phát huy cao độ lợi thế về mô hình, cơ chế hoạt động để huy động được nhiều nguồn lực cho hoạt động KH&CN, đạt được nhiều sản phẩm KH&CN đỉnh cao. Nhiều thành tựu đã phát huy tác dụng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đóng góp cho xây dựng và đổi mới chính sách, công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ứng phó với biến đổi khí hậu,…
ĐHQGHN đã tổ chức thực hiện 43 đề tài, dự án cấp nhà nước trong đó có nhiều công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, bảo tồn và phát triển các di sản của dân tộc, y – dược học, sinh học phục vụ nâng cao sức khỏe, chữa bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng, ứng dụng công nghệ điện tử viễn thông trong thông tin dân sự và quốc phòng; Triển khai 793 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và tương đương. Thực hiện hơn 500 đề tài nghiên cứu cơ bản và hàng trăm đề tài, dự án phục vụ thực tiễn cho các địa phương cũng như các bộ, ngành. Nhờ đó, ĐHQGHN luôn dẫn đầu cả nước về công bố các kết quả nghiên cứu KH&CN chuyển giao tri thức, công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế cũng như các công trình chuyên khảo.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến cho biết, qua khảo sát và theo dõi hoạt động của các đơn vị thuộc ĐHQGHN đã thấy rõ sự chuyển biến tích cực của các đơn vị trong những năm gần đây. Những yếu tố như nhận thức về việc xây dựng trường đại học định hướng nghiên cứu, đổi mới quản lý hoạt động KH&CN đã giúp các trường, viện có những kết quả quan trọng, chất lượng, trình độ nghiên cứu đã tăng nhiều so với trước đây. Các đơn vị đã có năng lực đủ mạnh để liên kết, hợp tác quốc tế. Thông qua đó, đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ trong nước, có thêm nhiều kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao
Thứ trưởng cho rằng, hiện nay, trong hoạt động KH&CN khâu nghiên cứu và triển khai đã được làm tốt nhưng cần đẩy mạnh khâu quản lý ứng dụng, quản lý các kết quả sau nhiều năm nghiên cứu và xác định cách thức đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, chuyển giao công nghệ. Như vậy, KH&CN sẽ có thêm nhiều đóng góp trực tiếp cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong 5 năm qua, ĐHQGHN đã sáng tạo, đổi mới phương thức quản lý hoạt động KH&CN đúng với yêu cầu và định hướng nghiên cứu của đất nước. Các kết quả nghiên cứu có tiến bộ vượt bậc trong việc huy động nguồn lực, tăng cường các công trình công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín cao. Tuy nhiên, ĐHQGHN cần thay đổi cơ chế quản lý với các đề tài theo hướng giám sát chặt chẽ, mang tính ứng dụng thực tế cao hơn. Tránh những đề tài nghiên cứu sau khi nghiệm thu không ứng dụng được trong đời sống.
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành thảo luận tháo gỡ những khó khăn giúp các trường có điều kiện tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho đất nước, nhất là về cơ chế tài chính, chế độ đãi ngộ, tiền lương thu hút nhân tài. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ KH&CN rà soát lại xem đã có văn bản hoặc bộ tài liệu hướng dẫn phương pháp đánh giá hiệu quả của việc chi cho đầu tư phát triển KH&CN và các tiêu chí đánh giá hiệu quả đó hay chưa. Nếu có thì cần vận dụng ngay và nếu cần hoàn chỉnh thêm thì nên coi là nhiệm vụ mới và xây dựng tài liệu về phương pháp, bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động KH&CN, và phấn đấu xây dựng thành một quy định của Chính phủ.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã thăm một số phòng thí nghiệm và các đơn vị thành viên của ĐHQGHN như Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Viện Vi sinh vật và công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên,…
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả