SpStinet - vwpChiTiet

 

Phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học lĩnh vực thể dục thể thao giai đoạn 2006-2010

Đó là chủ đề của hội thảo do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM tổ chức ngày 7/4 tại TP.HCM.

Đánh giá tình hình nghiên cứu khoa học lĩnh vực thể dục thể thao (TDTT) giai đoạn 2006-2009, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, ông Phan Minh Tân cho biết, hầu hết các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này đều bám sát nội dung, mục tiêu chương trình đề ra, có tính khả thi cao thông qua việc được nghiệm thu và triển khai ứng dụng thực tế phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Tuy nhiên, thể thao thành phố còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, cạnh tranh trong thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Để giải quyết tình trạng này, ông Tân cho rằng, cần phát huy tốt hơn quan hệ phối hợp trong tam giác nghiên cứu: cơ quan ứng dụng – các trường chuyên ngành, đơn vị nghiên cứu – Sở KH&CN; thu hút, tăng cường đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực TDTT; triển khai chương trình nghiên cứu trên diện rộng, mời gọi sự tham gia của các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhằm tiến hành các nghiên cứu liên ngành, đa ngành phục vụ cho sự phát triển lâu dài về chiều sâu của TDTT thành phố…
Bên cạnh một số kết quả đạt được ở các lĩnh vực TDTT quần chúng, thể thao học đường, thể thao thành tích cao, các lĩnh vực khoa học ứng dụng trong TDTT…, định hướng các nội dung nghiên cứu sắp tới sẽ tập trung vào các vấn đề như quản lý TDTT, y sinh học TDTT, kinh tế TDTT, thể thao giải trí, cơ sở vật chất trang thiết bị TDTT… Đặc biệt tại hội thảo, 13 đề tài nghiên cứu đã được chuyển giao cho Sở VH-TT-DL, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn TP.HCM. Ngoài ra, 14 đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực TDTT cũng đang được thực hiện tại Sở KH&CN TP.HCM.
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả