SpStinet - vwpChiTiet

 

Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia

Ngày 11/07/2012, tại Hà Nội, đã diễn ra Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì Phiên họp.
  

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau thảo luận về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng và Kế hoạch làm việc của Hội đồng từ nay đến năm 2014. Hội đồng cũng thảo luận về các nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng từ nay đến cuối năm theo quy định trong Luật Năng lượng nguyên tử về chính sách, biện pháp bảo đảm an toàn hạt nhân trong sử dụng năng lượng nguyên tử và chuẩn bị thẩm định an toàn địa điểm nhà máy điện hạt nhân.

Cơ quan Thường trực của Hội đồng là Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã đề xuất xây dựng Chương trình hành động quốc gia về bảo đảm ATBXHN đến năm 2020 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2012, đồng thời đề xuất kế hoạch làm việc của Hội đồng để xử lý báo cáo trung gian của Tư vấn khảo sát địa điểm và lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Hội đồng cũng được nghe báo cáo về tiến độ khảo sát địa điểm và chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận của EVN và báo cáo về các yêu cầu liên quan tới xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn phục vụ chương trình điện hạt nhân quốc gia của Cục ATBXHN.

Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia, được thành lập theo Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 7/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, là cơ quan tư vấn giúp Thủ tướng trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an toàn hạt nhân. Hội đồng An toàn Hạt nhân Quốc gia với sự tham gia của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Công thương, Công an, Quốc phòng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, gồm 11 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân là Chủ tịch Hội đồng.
 
Nguồn:  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả