SpStinet - vwpChiTiet

 

Phẫu thuật cắt dịch kính điều trị viêm nội nhãn nội sinh trẻ em

Nhóm tác giả Phạm Thị Minh Châu, Đỗ Như Hơn, Đỗ Tấn… (Bệnh viện Mắt Trung ương) thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả ban đầu của phẫu thuật cắt dịch kính qua Pars Plana trong điều trị viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị.

Nghiên cứu tiến hành trên 32 mắt của 32 bệnh nhân viêm nội nhãn nội sinh dưới 16 tuổi, có chỉ định cắt dịch kính từ 7/2010 đến 7/2011 điều trị tại Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương.

Theo đó, viêm nội nhãn nội sinh là một bệnh lý vô cùng phức tạp, đặc biệt trên đối tượng bệnh nhân là trẻ em. Qua việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp cắt dịch kính kết hợp bơm dầu silicon nội nhãn bước đầu đã đem lại thành công 85% về giải phẫu và 60% về chức năng và tỷ lệ thành công chung của phương pháp này là 56,3%. Thị lực cải thiện hơn mức ban đầu với tỷ lệ là 55% số mắt.

Tuy nhiên, kết quả điều trị phụ thuộc rất nhiều yếu tố như tác nhân gây bệnh, mức độ thị lực ban đầu, mức độ tổn hại các thành phần nội nhãn, thời gian bị bệnh, thời điểm dùng kháng sinh nội nhãn, thời gian phẫu thuật… Để xác định đúng từng yếu tố có tính chất liên quan đến tiên lượng kết quả phẫu thuật điều trị viêm nội nhãn nội sinh thì cần nghiên cứu với thời gian theo dõi dài hơn, cỡ mẫu nghiên cứu lớn hơn.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3 – 2014)

Các tin khác: