SpStinet - vwpChiTiet

 

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ "Tuần hoàn/Tái sử dụng nước thải công nghiệp phục vụ phát triển bền vững"

Cùng với quá trình phát triển kinh tế, hệ thống các khu công nghiệp ở nước ta đang tạo ra nhiều thách thức do ô nhiễm nước thải. Xử lý nước thải theo quy định là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết bài toán xử lý chất thải hướng tới sự phát triển bền vững, là hoạt động tái sử dụng nước thải công nghiệp. Tái sử dụng nước thải công nghiệp không chỉ đem đến cho doanh nghiệp lợi ích kinh tế mà còn giảm tác động tới môi trường, góp phần bảo vệ nguồn nước, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với xã hội.

Tuần hoàn/ tái sử dụng nước thải công nghiệp đã được Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường nghiên cứu thành công và được triển khai thử nghiệm thực tiễn ở một số nhà máy. Thông tin chi tiết về những nội dung này sẽ được trình bày tại Chương trình Báo cáo phân tích Xu hướng công nghệ với chủ đề “Tuần hoàn/Tái sử dụng nước thải công nghiệp nhằm phục vụ phát triển bền vững” tại Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM.

•    Thời gian: 8h30 – 11h00, thứ Sáu ngày 26/06/2015
•    Địa điểm: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM (tầng trệt).

Đến tham dự chương trình, Quý vị sẽ có cơ hội trao đổi thông tin, thảo luận về các phương án thử nghiệm tái sử dụng nước thải công nghiệp ở một số nhà máy cụ thể: Nhà máy bia, Nhà máy sữa, Nhà máy dệt nhuộm, Nhà máy thuộc da, Nhà máy sản xuất giấy.

Chương trình cụ thể:
Phần I: Tổng quan tình hình nghiên cứu và triển khai tuần hoàn/tái sử dụng (TH/TSD) nước thải công nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam. (8h30-8h45)
Trình bày: TS. Trần Minh Chí – Nguyên Viện trưởng, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường, TP HCM

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu về xử lý/tuần hoàn/tái sử dụng nước thải công nghiệp trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.  (8h45- 9h00)
Trình bày: KS. Đặng Như Mơ - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM

Phần III:   
1.     Giới thiệu phương án TH/TSD nước thải công nghiệp của Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường thử nghiệm ở một số nhà máy cụ thể: Nhà máy bia, Nhà máy sữa, Nhà máy dệt nhuộm, Nhà máy thuộc da, Nhà máy sản xuất giấy.
-    Tiêu chuẩn chất lượng nước sản xuất
-    Phân tích lựa chọn công nghệ TH/TSD nước thải
-    Đề xuất phương án công nghệ
-    Đánh giá tính khả thi về mặt kinh tế và nguyên nhân
(Có mô hình chạy thử nghiệm tại Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường.)

2.     Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm hỗ trợ, khuyến khích công tác TH/TSD nước thải công nghiệp.
Trình bày: TS. Trần Minh Chí - Nguyên Viện trưởng, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường, TP HCM

Phần IV: Thảo luận  

 

Vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu phiếu đính kèm đến địa chỉ:
Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM
(Phòng Cung cấp Thông tin)
79 Trương Định, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: (08) 3824 3826 (Chị Minh Phương)
Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn
 


 

Các tin khác: