SpStinet - vwpChiTiet

 

Báo cáo chuyên đề “Xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc”

Trong ngành chăn nuôi, chọn giống nhằm giữ lại những cá thể mang đặc tính tốt, đáp ứng các yêu cầu và loại thải các cá thể không đạt nhằm hoàn thiện giống và nâng cao năng suất vật nuôi. Đây là khâu đầu tiên và có vai trò quyết định của công tác giống. 

Để thông tin về những xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực này, sáng 08/12/2016, từ 08h30-11h30, tại 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM, Trung  tâm Thông  tin và Thống kê  KH&CN TP. HCM (CESTI) sẽ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc”. Chương trình cụ thể bao gồm các nội dung:
 
Phần I. Tổng quan về ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên thế giới và tại Việt Nam
1.    Giới thiệu công tác chọn giống gia súc: từ phương pháp truyền thống (chọn lọc dựa trên kiểu hình (phenotype) đến chọn giống theo phương pháp hiện đại (chọn lọc kết hợp giữa kiểu gen và kiểu hình).
2.    Hiện trạng ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên thế giới và tại Việt Nam.
Trình bày: TS. Chung Anh Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học, Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

Phần II. Phân tích xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.
Trình bày: Ths.Trần Phương Ngọc - Trung  tâm Thông  tin và Thống kê KH&CN TP. HCM

Phần III. Nghiên cứu ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc của Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam.
1.    Ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc để ngăn ngừa các bệnh di truyền. Kết quả cụ thể, hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
2.    Ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc để nâng cao khả năng sản xuất. Kết quả cụ thể, hiệu quả kinh tế, khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
Trình bày: TS. Chung Anh Dũng - Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học, Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

3.    Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò sữa và kết quả đạt được tại Trại bò sữa công nghệ cao Israel.
Trình bày: Ths. Diệp Tấn Toàn - Quản lý Trại bò sữa công nghệ cao Israel, Trung tâm Quản lý và Kiểm định Giống cây trồng-Vật nuôi TP.HCM

Phần IV. Thảo luận

Để giúp công tác chuẩn bị được chu đáo, Quí vị quan tâm xin vui lòng thông báo danh sách đại biểu tham dự (Phiếu đăng ký đính kèm) và fax, mail hoặc gởi về địa chỉ:

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM
Phòng Cung cấp Thông tin

79 Trương Định, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
ĐT: (08) 3824 3826 (Phương Ngọc)
Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

Quý vị có thể tải Thư mời hoặc đăng ký trực tuyến tại đây.

 

Các tin khác: