SpStinet - vwpChiTiet

 

Báo cáo “Vật liệu nano từ - Tiềm năng ứng dụng trong Nông nghiệp, Thủy sản và Y sinh học”

Công nghệ nano đang là chủ đề được cả thế giới quan tâm bởi những khả năng mà nó đem lại. Tính ưu việt của công nghệ là kích thước rất bé nên có khả năng can thiệp và xử lý vào những vị trí mà trước đây con người hoàn toàn không thể tiếp cận được.

Trên thế giới, công nghệ nano đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản, bảo vệ môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo,… Vậy tiềm năng ứng dụng của công nghệ nano – đặc biệt là vật liệu nano từ ở Việt Nam như thế nào? Những gì mà công nghệ này có thể đem lại để hỗ trợ, cải tiến ngành nông nghiệp chăn nuôi và trồng trọt của Việt Nam?

Tất cả những câu hỏi này sẽ được trình bày và thảo luận trong Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ với chủ đề  “Vật liệu nano từ - Tiềm năng ứng dụng trong Nông nghiệp, Thủy sản và Y sinh học” diễn ra vào ngày 19/12/2014 tại Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM.
 
  • Thời gian: 8h30 – 11h, thứ Sáu ngày 19/12/2014 (tải Thư mời)
  • Địa điểm: 79 Trương Định, Quận 1, TP.HCM (Lầu 4).

CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và ứng dụng vật liệu nano từ trên thế giới và tại Việt Nam (8h30-8h45)
(Trình bày: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Viện trưởng – Viện Vật lý TP.HCM)

Phần II: Phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng vật liệu nano từ trong nông nghiệp, thủy sản và y sinh học trên cơ sở số liệu sáng chế.  (8h45- 9h00)
(Trình bày: CN. Phạm Thị Minh Phương - Trung tâm Thông tin KH & CN TP. HCM)

Phần III: Giới thiệu công trình nghiên cứu liên quan đến vật liệu nano từ tại Viện Vật lý TP. Hồ Chí Minh. (9h00 - 10h00) 
1. Ứng dụng vật liệu nano từ làm phân bón lá, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho cây trồng
2. Ứng dụng vật liệu nano từ trong phòng bệnh cho tôm – cá, nâng cao hiệu quả nuôi trồng thủy sản
3. Ứng dụng vật liệu nano từ trong chẩn đoán bệnh sớm:
- Chẩn đoán bệnh trên người: ung thư, Ebola, …
- Chẩn đoán bệnh trên gia súc: heo tai xanh, lở mồm long móng, …
4. Tiềm năng ứng dụng vật liệu nano từ trong thực tiễn tại Việt Nam
(Trình bày: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Viện trưởng – Viện Vật lý TP.HCM)

Phần IV: Thảo luận

Vui lòng đăng ký tham dự theo mẫu phiếu đính kèm đến địa chỉ:
Trung tâm Thông tin KH&CN Tp.HCM
(Phòng Cung cấp Thông tin)
79 Trương Định, Quận 1, Tp.HCM
ĐT: (08) 3824 3826 (Mr. Thanh Hùng)
Fax: (08) 3829 1957
Email: xuhuongcongnghe@cesti.gov.vn

Các tin khác: