SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát hiện vi rút dengue và vi rút chikungunya trên bệnh nhân sốt xuất huyết bằng PRC đa mồi

Đề tài do các tác giả Vũ Xuân Nghĩa, Nguyễn Đình Ứng, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Trọng Viễn (Học viện Quân y) thực hiện ứng dụng phương pháp PCR đa mồi phát hiện đồng thời vi rút dengue (DENV) và vi rút chikungunya (CHIKV), kết quả sẽ góp phần điều trị dự phòng bệnh sốt xuất huyết do DENV và CHIKV.
Theo đó, phương pháp sinh học phân tử Onestep RT-PCR đa mồi được thực hiện trong nghiên cứu này là một phương pháp hữu dụng trong phát hiện sớm và nhanh CHIKV, DENV. Do vậy, nó có thể được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán thường quy ở những khu vực có dịch, có virus lưu hành và không có dịch. Mặc dù tỷ lệ phát hiện DENV, CHIKV và đồng nhiễm CHIKV/DENV trong nhóm bệnh sốt xuất huyết không cao (4/50, 20/50, 3/50) nhưng kết quả cho thấy sự lưu hành đồng thời cả CHIKV và DENV trong các khu vực có tỷ lệ bệnh nhân sốt xuất huyết cao.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 10-2011)

Các tin khác: